Stichting Villa Boerebont

Adres
Aardenhoek 4
Vestigingsplaats
Breda
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.villaboerebont.nl
Omschrijving
Villa Boerebont is een jeugdhulporganisatie, zij zet zich in voor jongeren die door diverse omstandigheden tussen wal en schip vallen. Villa Boerebont is er voor jongeren met een verstandelijke beperking, psychische problematiek, gedragsproblematiek of een combinatie hiervan. Villa Boerebont is een door het ministerie erkende AWBZ zorgorganisatie. De stichting heeft negen locaties, waar woonbegeleiding, individuele begeleiding en dagbesteding wordt geboden. Er wordt aan ongeveer zestig jongeren zorg geboden. Villa Boerebont werkt actief samen met andere organisaties en zoekt verbinding met de wijk en de stad.
Organisatie logo Stichting Villa Boerebont